Regăsirea

Regăsirea nu este un act al eului interior, ci o conlucrare cu Harul Sfântului Duh. De aici se pornește când vrem să spunem: ”Punct și de la capăt”. Bine, dar veți zice: ”Vai, de câte ori am zis eu așa!!!! Și nu am avut puterea să simt ideea aceasta a conlucrării harice!”

Se întâmplă, pentru că exercițiul ridicării de la pământ este unul anevoios. Chiar și la spovedanie, deși, de multe ori sincer, omul nu are puterea de a realiza că dimensiunea cosmică a epitrahilului este tot ceea ce îi trebuie. Aici intervine bunul Dumnezeu care pune în practică propiile Sale cuvinte: ”Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine.” ( Apocalipsa 3, 20) și ”Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide”. (Matei 7, 7)

Continuă lectura